Nowe czy używane? Generalnie jesteśmy za tym, by inwestować w nowe urządzenia. Niemniej jednak nie mówimy „nie” urządzeniom z rynku wtórnego. Jednak aby dokonać świadomego wyboru warto wiedzieć jakie są plusy i minusy poszczególnych rozwiązań.

Pierwszym elementem, na który należy zwrócić uwagę to decyzja wyboru: nowa turbina czy też turbina z rynku wtórnego. Dopuszczenie w postępowaniu ofertowym alternatywnego rozwiązania w postaci turbiny z rynku wtórnego praktycznie wyklucza z postępowania oferty z turbiną nową. Czy jednak jest to dobre rozwiązanie dla inwestora? Turbina z rynku wtórnego zawsze będzie tańsza, choć i tak trzeba będzie ponieść takie same koszty jeśli chodzi o pozostałe prace jak projektowanie, wykonanie fundamentów, wyprowadzenie mocy, wykonanie rurociągów i konstrukcji stalowych. Inwestor dopuszczając ofertę z rynku wtórnego, kierując się dominującym kryterium ceny wybiera oczywiście ofertę tańszą. Fakt, że turbina nowa ma przykładowo o 5% lepszą sprawność od używanej niekiedy do inwestora na etapie ofertowania nie przemawia. Przeliczając jednak zysk z tytułu wyprodukowanej energii elektrycznej już po kilku latach eksploatacji będziemy mieli większy przychód z tytułu posiadania nowej, sprawniejszej turbiny. Tak więc po tych latach oszczędność z tytułu zakupu używanej turbiny zostanie wyeliminowana a kolejne lata będą już pracować na korzyść nowej turbiny.

Nowa turbina będzie również powodowała niższe koszty eksploatacji (koszty remontów bieżących i okresowych). Planując nową inwestycję, patrząc długofalowo, korzystniej będzie zdecydować o wyborze turbiny nowej. Każda nowa turbina będzie miała w momencie zainstalowania przed sobą cały okres eksploatacji, turbina używana będzie najczęściej już w średnim wieku. Pisząc zapytanie ofertowe należy dobrze powyższe uwagi przemyśleć, szczególnie zwracając uwagę na żywotność urządzeń. Oczywiście inwestor może zdecydować o nastawieniu się na turbinę używaną, ale taki zapis powinien być jednoznacznie określony w specyfikacji. Dopuszczenie wyboru pomiędzy turbiną używaną a nową jest dla inwestora niekorzystne z powodu podanych powyżej uwag.

Jest jednak pewien aspekt, który w pewnym sensie ogranicza ryzyka związane z turbiną używaną. Jeżeli rewizji turbiny dokona producent turbiny, zwykle posiadający pełną dokumentację techniczną, ewentualnie posiadający zdolność jej odtworzenia –  to w tym wypadku producent może w pełni zagwarantować jej stan techniczny i ryzyko zamawiającego spada. A za nami stoi firma EKOL, więc jest to gwarancja.

W naszej ofercie są więc także turbiny używane – prosimy o zapytania.