Turbiny gazowe

Istnieją trzy metody wytwarzania energii elektrycznej z użyciem turbin gazowych:

  • produkcja energii elektrycznej bez dalszego wykorzystania spalin;
  • cykl kogeneracyjny- produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem spalin do produkcji ciepła dla zastosowania technologicznego u użytkownika;
  • cykl gazowo-parowy – produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem spalin do produkcji pary dla turbiny parowej z produkcją dalszej energii elektrycznej.

Turbiny gazowe zamieniają energię spalin powstających ze spalania gazu w energię mechaniczną.  Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowa informację dotyczącą turbin gazowych a także bloków gazowo-parowych: