O Ekolu

Firma EKOL, czeski prywatny producent nowoczesnych turbin parowych istnieje od 1991 roku. 30 lat doświadczeń własnych plus dziesięciolecia doświadczeń pracowników EKOLU dzięki tradycjom produkcji turbin parowych w Brnie. To także 15 lat obecności firmy EKOL w Polsce, która w tym czasie może pochwalić się udanymi referencjami. EKOL, mimo że wszedł w wiek dorosły, to ciągle się rozwija, czego dowodem jest wybudowanie przed kilku laty najnowocześniejszej w Europie hali produkcyjnej turbin parowych. W ciągu swojej działalności stał się firmą o wysokiej renomie, która skutecznie konkuruje z dotychczasowymi monopolistami na rynku. Jeśli chodzi o dynamikę rozwoju to z pewnością jest ona jedną z największych na świecie.