Turbozespół dla spalarni Białystok

Projektowanie i produkcja turbozespołu parowego 9MWe dla spalarni w Białymstoku.

Turbozespół z turbiną kondensacyjno upustową, z wymiennikami ciepłowniczymi oraz regeneracją niskoprężną. Turbina pracuje z kondensatorem powietrznym.

Planowane uruchomienie – koniec 2015r.