Turbozespół dla Soda Polska CIECH SA

Projektowanie i produkcja turbozespołu parowego 10MWe dla Soda Polska CIECH SA w Inowrocławiu.

Turbozespół z turbiną przeciwprężno upustową.

Planowane uruchomienie – jesień 2015r.