Turbiny gazowe

Istnieją trzy metody wytwarzania energii elektrycznej z użyciem turbin gazowych:

  • produkcja energii elektrycznej bez dalszego wykorzystania spalin;
  • cykl kogeneracyjny- produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem spalin do produkcji ciepła dla zastosowania technologicznego u użytkownika;
  • cykl gazowo-parowy – produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem spalin do produkcji pary dla turbiny parowej z produkcją dalszej energii elektrycznej.

Turbiny gazowe

Turbiny gazowe

Turbiny gazowe zamieniają energię spalin powstających ze spalania gazu w energię mechaniczną. Turbina gazowa jest zbudowana w oparciu o silnik lotniczy.
Bloki gazowo - parowe

Bloki gazowo - parowe

Uzyskane w procesie spalania gazu ciepło – gorące spaliny wychodzące z turbiny gazowej, mogą być wykorzystane do wytworzenia pary wodnej.