Turbozespoły z turbinami parowymi i gazowymi

111111111111111
Firma EKOL produkuje turbiny parowe „szyte na miarę” wszystkich typów: Turbiny są wytwarzane wg normy EN 600045-1 dla turbin parowych, względnie wg DIN 412 – dla przemysłowych turbin parowych. TYPOWY ZAKRES DOSTAWY TURBOZESPOŁU: Maksymalne możliwości wykonani
Czytaj więcej →

Rekonstrukcje turbin

111111111111111
Firma Ekol oferuje możliwość przeprowadzenia rekonstrukcji istniejących turbin parowych (a także gazowych). Zakres rekonstrukcji obejmuje przystosowanie istniejącej turbiny do nowych wartości ciśnień i temperatur. Możliwa jest także całkowita rekonstrukcja przepływowej cz
Czytaj więcej →

Remonty turbin

111111111111111
W zakresie turbin parowych Oferujemy również przeprowadzanie remontów i modernizacji turbin parowych, ich części oraz innych urządzeń. Rozróżniamy trzy rodzaje remontów: Rodzaj, czas przeprowadzania oraz zakres remontu zależą głównie od sposobu eksploatacji turbozespołu
Czytaj więcej →

Bloki gazowo – parowe

111111111111111
Aby efektywniej wykorzystać uzyskane w procesie spalania gazu ciepło – gorące spaliny wychodzące z turbiny gazowej mogą być wykorzystane do wytworzenia pary wodnej. Para ta jest kierowana do turbiny parowej a ta napędza generator. W tym przypadku mówimy o bloku gazowo pa
Czytaj więcej →

Turbiny gazowe

111111111111111
Turbiny gazowe zamieniają energię spalin powstających ze spalania gazu w energię mechaniczną. Turbina gazowa jest zbudowana w oparciu o silnik lotniczy. Elektrownie gazowe powstałe na bazie turbin gazowych mogą zawierać zestawy kilku turbin gazowych. Możliwe jest także wykor
Czytaj więcej →